mark_openPrestatiedoorbraken door publiek
leiderschap en verandermanagementmark_close

Laatste prestatiedoorbraken

Er zijn nog geen prestatiedoorbraken geplaatst.

Elevator pitch

In het eerste hoofdstuk van zijn boek heeft de auteur zijn boek samengevat in honderd woorden:

De publieke sector van Nederland moet beter presteren met een kleiner budget. Tegelijk presteren en innoveren! Deze enorme opgave vraagt het uiterste. Juist daarom gaat het lukken. Als het water hoog staat, zijn wij Nederlanders op ons best. Dan realiseren wij prestatiedoorbraken, dan realiseren wij ‘meer door minder’.

Managers moeten de noodzakelijke innovaties trekken, maar hebben op dat punt een zwak trackrecord. Zij moeten zichzelf deels opnieuw uitvinden. Eindelijk echt innovatief managen, dat is voor sommigen de opgave. Daarom moeten ook zij prestatiedoorbraken realiseren, in het eigen gedrag. ‘Meer door minder’ lukt als zij daarin succesvol zijn.

Realisatie: Quentence webservices